PFOZAiWN
Advertica features an amazing parallax section

Zapraszamy na szkolenie!

13.02.2020 r.  Co dalej z Zarządcą?    

Decyzje polityczne zniweczyły wieloletnie działania, które miały za zadanie określenie znaczenia roli Zarządcy Nieruchomości. Zawód ten nigdy nie miał ograniczeń z dostępem dla nowych osób, ale wymagał określonej wiedzy i kwalifikacji. Jednym ruchem autorstwa Premiera Gowina, aby się przypodobać społeczeństwu zniesiono wygania kwalifikacyjne dotyczące Zarzadcy Nieruchomosci

Aktualnie brak odpowiedzialności i wymagań w stosunku do osób zawodowo wykonujących czynności zarządzania nieruchomościami powoduje chaos na rynku jak i brak kompetencji przez osoby wykonujące ten zawód.

Polska Federacja Zarządów Administratorów i Właścicieli Nieruchomości zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości, podejmuje działania aby wprowadzić zawód Zarządcy do Krajowego Rejestru Kwalifikacji, ale droga jest długa i żmudna. Dlatego parę słów o aktualnych procedurach obowiązujących w naszym Kraju.

ZRK (Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji) to publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Obecnie w rejestrze dostępne są tzw. kwalifikacje pełne, które zdobywa się w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego, oraz tzw. kwalifikacje rynkowe, które można zdobywać nieformalny (np. poprzez szkolenia prowadzone przez organizacje zawodowe)

. Dzięki ZRK można:

  1. przeglądać kwalifikacje nadawane w Polsce i identyfikować instytucje, które nadają daną kwalifikację – bez konieczności rejestrowania się w ZRK;
  2. wnioskować o włączenie kwalifikacji rynkowej;
  3. wnioskować o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji;
  4. wnioskować o wpis na listę podmiotów do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości.

ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji . Wprowadzane przez ZSK rozwiązania to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. System ma na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce, które ułatwi potwierdzanie umiejętności na polskim i zagranicznym rynku pracy.

Aktualnie zarejestrowanych kwalifikacji jest 10230.

Ciąg dalszy nastąpi

 

Autor Maciej Krakowiak jest wieloletnim zarządcą nieruchomości, Prezesem Krakowskiego Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości, Członkiem Zarządu Polskiej Federacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości, wykładowcą akademickim z zakresu zarzadzania nieruchomościami

 

 

 

 

 

7.02.2020 r.                                                                                                                                                                                       W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Zarządców , Administratorów i Właścicieli Nieruchomości, na którym przyjęto do wiadomości rezygnację Pani Ireny Matyki z funkcji Prezydenta i członka Zarządu Polskiej Federacji Zarządców , Administratorów i Właścicieli Nieruchomości.

Zarząd postanowił iż do czasu wyborów na najbliższej Radzie Krajowej funkcję Prezydenta będzie pełnił Pan Piotr Konkel.

Zarząd dziękuje Pani Irenie Matyce za dotychczasową prace, życzy powodzenia w działalności zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

 

7.02.2020 r. 

Przedstawiamy sylwetkę Pana Piotra Konkela pełniącego Obowiązki Prezydenta Polskiej Federacji Zarządców , Administratorów i Właścicieli Nieruchomości

Pan Piotr Konkel jest mieszkańcem Gdańska. Od trzydziestu lat jest związany z ruchem zawodowym zarządców nieruchomości. Trzecią kadencje pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości a wczesniej był Prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego oraz dwóch amerykańskich instytutów: Institute of Real Estate Management oraz CCIM Institute .

Posiada licencję Zarządcy Nieruchomości oraz Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.

Dwukrotnie pełnił prestiżową funkcję wiceprzewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej kierując postepowaniem kwalifikacyjnym zarządców nieruchomości.

Specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi oraz prowadzeniem procesów inwestycyjnych w nieruchomościach.

Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Gdańskim i Wyższej Szkole Bankowej.